Stichting Vrienden van de Bieb en het bibliotheekwerk in Heeze-Leende

 

In de loop van 2013 leek het erop dat de gemeente Heeze-Leende een groot deel van de subsidie aan het bibliotheekwerk (destijds verzorgd door Bibliotheek de Kempen) zou schrappen. Dit zou het einde hebben betekend van de bibliotheek in het Dorpshuis 't Perron in Heeze. O.a. door actie van enkele inwoners heeft de Raad van de Gemeente Heeze-Leende toen besloten om de bezuiniging niet geheel toe te passen. De bibliotheek in 't Perron kon, weliswaar gedeeltelijk onbemand, open blijven.

De dreiging van verdere vermindering van de subsidie bleef bestaan en daarom werd eind 2013 de Stichting Vrienden van de Bieb opgericht. 

Naast het organiseren van lezingen en andere activiteiten hebben de Vrienden van de Bieb tussen 2014 en 2017 er niet alleen voor gezorgd dat de dreiging van vermindering van subsidie van tafel ging, maar dat het bibliotheekwerk werd vernieuwd en verbreed. Dit wordt beschreven in Geschiedenis

 

 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het bibliotheekwerk nu gedelegeerd aan een lokale stichting om de lokale verankering te benadrukken. Deze stichting heeft het grootste deel van het bibliotheekwerk uitbesteed aan een professionele bibliotheekorganisatie, Bibliotheek Dommeldal. Hierbij zijn afspraken gemaakt over een verbreding van de rol van de bibliotheek tot een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van onze gemeente in alle kernen. Via de Stichting wordt geborgd dat het bibliotheekwerk aansluit bij de behoeften van de inwoners. Dat doet zij o.a. via een Raad van Advies met vertegenwoordigers van sociale, culturele en educatieve organisaties en instellingen. 

 

Op deze website vindt u informatie van de Stichting Vrienden van de Bieb en over haar activiteiten.