Webinar Bestuurlijke Toekomst

5 nov. 2020

 

De gemeente Heeze-Leende werkt sinds 2013 samen met de gemeente Valkenswaard en de gemeente Cranendonck. De drie gemeenten (de z.g. A2 gemeenten) willen die samenwerking mogelijk laten uitmonden in een fusie. 

De Bibliotheek Heeze-Leende wil het proces van denken over de bestuurlijke toekomst van harte ondersteunen, en daarover met de inwoners van Heeze-Leende in gesprek gaan. Enkele vragen zijn bijvoorbeeld:

• Wat voor gemeente wil Heeze-Leende zijn? Een landelijke gemeente in een stedelijk gebied, kan dat?

• Wat is onze verhouding met het stedelijk gebied (relaties, bedrijven, scholen, zorg, culturele instellingen etc.)

• Hoe zou ZO-Brabant, met Eindhoven als trekker, er in de toekomst uit moeten zien en hoe past een mogelijke fusie van de drie A2 gemeenten daarin?

• Is een fusie de enige oplossing om de uitdagingen van de gemeente met haar steeds complexere taak aan te kunnen? Wat zijn de alternatieven?

• Moeten we oppassen voor een ad-hoc oplossing waar we later spijt van krijgen?

• Wat verwachten we dat andere gemeenten gaan doen die waarschijnlijk ook niet zelfstandig kunnen blijven voortbestaan? Denk bijvoorbeeld aan Geldrop-Mierlo.

• Hoe kunnen we de participatie van de inwoners het beste regelen?

• Wat kunnen we leren van anderen?

Wij hebben prof. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht, bereid gevonden ons hierin de weg te wijzen. Er is veel tijd ingeruimd voor discussie, die geleid zal worden door Paul Cornelissen uit Tilburg. 

Het webinar werd bijgewoond door meer dan 50 deelnemers, vooral uit Heeze-Leende, maar ook uit de omringende gemeenten. Een samenvatting van de lezing van prof. Klaartje Peters en een samenvatting van de discussie kunt u downloaden, zie de download pagina.