Wethouder Toon Bosmans opent nieuwe bibliotheekpunt in Leende

 

Op maandagmiddag 30 november heeft wethouder Toon Bosmans van de gemeente Heeze-Leende de nieuwe vestiging van Bibliotheek Dommeldal in Leende geopend. 

De bibliotheek is gevestigd in het nieuw ontwikkelde dorpshuis De Schammert, aan de Dorpstraat 59. Dankzij de aanwezigheid van de bibliotheek in deze multifunctionele accommodatie kunnen alle inwoners van Leende voortaan in hun eigen dorp, dus dichtbij huis, gebruik maken van het aanbod van de bibliotheek.

 

Asschergelden

In 2017 diende PvdA-leider Lodewijk Asscher een motie in waarin hij ervoor pleitte om ook in kleine dorpen de bibliotheken open te houden en om bibliotheken weer terug te krijgen in landelijke gebieden, waar ze door bezuinigingen verdwenen waren. De motie werd door de hele Kamer aangenomen. “Het lezen van boeken opent voor kinderen nieuwe werelden”, vindt Asscher. “Daarom is het zo belangrijk dat je een bibliotheek in de buurt hebt.”

 Ook minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) vindt dat bibliotheken een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. “Het is een plek waar kinderen de mogelijkheid hebben om te kunnen lezen in boeken en te leren over onze cultuur, met als doel om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.” De minister stelde dan ook extra geld beschikbaar en gaf daarmee gehoor aan de motie van PvdA-leider Lodewijk Asscher. 

Met dat geld werden in het land zes nieuwe bibliotheken geopend en kregen zes andere bibliotheken in kleine gemeenten, extra financiële steun. In nauwe samenspraak met Stichting Vrienden van de Bieb Heeze-Leende en Bibliotheek Dommeldal gebruikte de gemeente Heeze-Leende deze investering voor een bibliotheekruimte in De Schammert. Leende is precies een voorbeeld van een dorp waar de bibliotheek nu weer terugkomt dankzij de Asschergelden, waar deze tien jaar geleden door bezuinigingen genoodzaakt was te sluiten. 

 

De bibliotheek als ontmoetingsplek

De nieuwe bibliotheek zal niet de collectie centraal stellen, maar zich focussen op het organiseren van activiteiten en primair fungeren als ontmoetingsplek. De boeken ondersteunen hierbij – de collectie is speciaal voor dit doel samengesteld. Opvallend aan de locatie van de bibliotheek in Leende zijn de zones voor maatschappelijke activiteiten, die een centrale plaats innemen en waar de bibliotheek als vanzelfsprekend onderdeel van is.

Tevens zal de Bibliotheek op school (dBos) van basisschool De Triangel geïntegreerd worden in de nieuwe bibliotheek, vanaf het moment dat de school ook in dorpshuis De Schammert gevestigd is, na de Carnavalsvakantie in 2021.

 

Openingstijden

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de komende periode een bezoek te brengen aan de bibliotheek. De komende twee weken, tot en met vrijdag 11 december, is er elke middag tussen 14.00 en 17.00 uur een medewerker van Bibliotheek Dommeldal aanwezig om je welkom te heten, meer informatie te geven en te zorgen voor inschrijvingen en het eventuele omzetten van lidmaatschappen en pasjes. Iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden. Als lid kun je reserveren uit de gehele Dommeldal collectie, waarna je reservering in Leende in de reserveringskast komt te staan.

 

Veiligheid voorop

De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat voorop. Bibliotheek Dommeldal volgt de richtlijnen van het RIVM strikt op, zodat het voor iedereen veilig is om een bezoek te brengen aan de bibliotheek. 

 

Bibliotheekblad

In het bibliotheekblad staat ook een artikel over het nieuwe bibliotheekpunt in Leende.