We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken om ons te helpen bij de programmering en de organisatie. U kunt ons een bericht sturen via het contactformulier.

Programma


 • woensdag 11 maart 12.30-16.30 uur 't Perron: Kick-off Jaarthema Positieve Gezondheid GAAT NIET DOOR
 • dinsdag 17 maart 10.30 uur 't Perron: Workshop Positief Opvoeden GAAT NIET DOOR
 • dinsdag 24 maart 20.00 uur Valentijn Sterksel: Orgaandonatie GAAT NIET DOOR
 • donderdag 16 april 20.00 uur 't Perron De Toekomst van Heeze-Leende GAAT NIET DOOR
 • zondag 19 april 't Perron `s morgens: Evenwichtskunsten voor jonge kinderen


woensdag 11 maart 12.30-16.30 uur 't Perron: Kick-off Jaarthema Positieve Gezondheid

GAAT NIET DOOR


De Stichting Vrienden van de Bieb Heeze-Leende en Bibliotheek Dommeldal trappen samen op 11 maart een campagne af rond Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid gaat over sport en leefstijl. En daarom is de Kick-off van deze campagne een Sport- en Leefstijlmarkt.

 

Sport- en Leefstijlmarkt

Voor de markt is een diversiteit aan lokale ondernemers uitgenodigd. Het wordt een sport- en leefstijlmarkt met heel veel informatie over gezonde voeding en gezond bewegen. Met demonstraties en presentaties, nieuwigheidjes èn proeverijtjes.

 

Positieve gezondheid

Het jaarthema is niet zomaar gekozen. Positieve gezondheid is een begrip dat ons allemaal aangaat. Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, zodat je met veerkracht in het leven staat. Maar gezondheid gaat niet alleen om lichamelijke aspecten. Het gaat ook om zaken als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving. We bekijken Gezondheid daarom vanuit een breed perspectief. Dat is ook terug te zien in

het programma van activiteiten 

 

Programma

In dit project werken de organisatoren samen met Cordaad, GGD en Rick Muziekschool. Samen maken zij een activiteitenprogramma rond sport- en leefstijl. Na de markt volgt er op dinsdagochtend 17 maart, in de Bibliotheek in Heeze, een workshop rond Positief Opvoeden, met Suzan van Lieshout, van SterkGesprek. En op 24 maart, in Dorpshuis Valentijn in Sterksel, een bijeenkomst over orgaandonatie.

Dan op zondag 19 april een Ouder-kind-Yoga bijeenkomst in ‘t Perron, voor ouders met jonge kinderen. 

 

Toegang

Kom als eerste kijken, luisteren en proeven, laat je informeren, adviseren en misschien zelfs masseren op de Sport- en leefstijlmarkt op 11 maart a.s. Je bent welkom van 12.30-16.30 u, op de bovenverdieping van de bibliotheekvestiging in t Perron in Heeze. De toegang is gratis en de markt is voor iedereen toegankelijk (ook voor rolstoel gebruikers).


dinsdag 17 maart 10.30 uur in 't Perron: Workshop Positief Opvoeden

GAAT NIET DOOR


In het kader van Positieve Gezondheid is er op dinsdagochtend 17 maart 10.30-11.30 u in de bibliotheek van 

’t Perron een workshop over Positief Opvoeden met Suzan van Lieshout. Je krijgt handige en praktische tips die helpen een positieve relatie te krijgen/te onderhouden met je kind (tot 4 jaar). De workshop is gratis. Heb je interesse, meld je dan aan bij olga@rondommama.nl .


dinsdag 24 maart 20.00 uur, dorpshuis De Valentijn in Sterksel: Informatie over orgaandonatie door Gerda Vinck

GAAT NIET DOOR


Met de nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 ingaat, wordt iedereen vanaf achttien jaar als orgaandonor opgenomen in het nieuwe donorregister. Tenzij je aangeeft via de website donorregister.nl, dat je geen donor wilt zijn. Maar ook als je wel donor wilt zijn kun je daar aangeven welke organen je wel of niet wilt doneren. 

Om een weloverwogen keuze te maken is donorvoorlichting essentieel.

Daarom organiseert de Bibliotheek in samenwerking met de Vrienden van de Bieb en de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg van de Dorpsraad een informatiebijeenkomst rond de nieuwe donorwet. Op 24 maart a.s. zal Gerda Vinck uit Sterksel informatie geven en vragen beantwoorden over orgaandonatie.

 

Gerda Vinck

Gerda Vinck woont in Sterksel en is regelmatig te zien en te horen als gastspreker van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Zij geeft al meer dan 15 jaar donorvoorlichting. Alle gastsprekers van de NTS hebben zelf een donororgaan ontvangen of zijn nabestaande van een donor. Dat betekent dat ook Gerda een persoonlijk verhaal heeft waarom orgaandonatie belangrijk kan zijn.  Indertijd werd zij zelfs uitgenodigd door de Eerste Kamer in den Haag om daar haar verhaal te doen.

Aan het eind van de avond is het voor de bezoekers waarschijnlijk makkelijker om een keuze te maken: wel of geen donor.

 

Positieve gezondheid

Een breed begrip waarmee gezondheid niet meer gezien wordt als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. De keuze om wel of niet donor te zijn heeft ook te maken met zingeving en met regie nemen over je eigen leven. Deze lezing past dan ook goed in het programma rond het thema Positieve Gezondheid.

 

Aanmelden

Toegang voor deze avond is gratis, dat geldt ook voor de koffie/thee. 

Aanmelden kan online via: bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten.


donderdag 16 april 20.00 uur 't Perron: De Toekomst van Heeze-Leende.

Discussiebijeenkomst met lezing door prof. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur, Universiteit Maastricht

GAAT NIET DOOR


De gemeente Heeze-Leende werkt op bepaalde gebieden sinds 2013 samen met de gemeente Valkenswaard en de gemeente Cranendonck. De drie gemeenten (de z.g. A2 gemeenten) willen die samenwerking mogelijk laten uitmonden in een fusie. Voor de zomer willen de gemeenten een besluit nemen over het pad dat tot een verdere samenwerking kan leiden.

De Bibliotheek Heeze-Leende wil het proces van denken over de bestuurlijke toekomst van harte ondersteunen, en daarover met de inwoners van Heeze-Leende in gesprek gaan. Enkele vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat voor gemeente wil Heeze-Leende zijn? Een landelijke gemeente in een stedelijk gebied, kan dat?
 • Wat is onze verhouding met het stedelijk gebied (relaties, bedrijven, scholen, zorg, culturele instellingen etc.)
 • Hoe zou ZO-Brabant, met Eindhoven als trekker, er in de toekomst uit moeten zien en hoe past een mogelijke fusie van de drie A2 gemeenten daarin?
 • Is een fusie de enige oplossing om de uitdagingen van de gemeente met haar steeds complexere taak aan te kunnen? Wat zijn de alternatieven om de doelstelling te bereiken?
 • Moeten we oppassen voor een ad-hoc oplossing waar we later spijt van krijgen?
 • Wat verwachten we dat andere gemeenten gaan doen die waarschijnlijk ook niet zelfstandig kunnen blijven voortbestaan? Denk bijvoorbeeld aan Geldrop-Mierlo.
 • Hoe kunnen we de participatie van de inwoners het beste regelen?
 • Wat kunnen we leren van anderen?

Wij hebben prof. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht, bereid gevonden ons hierin de weg te wijzen. Zij zal ons een aantal overwegingen geven die helpen bij het nadenken over de bestuurlijke toekomst van Heeze-Leende.

Er is veel tijd ingeruimd voor debat, dat geleid zal worden door Paul Cornelissen uit Tilburg. We hebben Jan Willem Reiling uit Leende bereid gevonden om deze problematiek ook met humor te benaderen.

Wij hopen niet alleen op de aanwezigheid van de inwoners van Heeze-Leende maar ook op die van de bestuurders van Heeze-Leende en de omliggende gemeenten. 


zondagochtend 19 april in 't Perron: Evenwichtskunsten voor kinderen


Op zondagochtend 19 april kunnen ouders met hun kinderen meedoen met  'Evenwichtskunsten' door Ester Nent, in ’t Perron.  10.00-11.00 uur:  Ouder-peuter dans (max 15 koppels); 11.15-12.15 uur: Ouder-kind yoga (max 15 koppels). Inschrijving via www.bibliotheekdommeldal.nl. Kosten € 2.