6 maart: oprichting Stichting Bibliotheek Heeze-Leende

Vandaag werd de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende opgericht. Deze Stichting zal zorgen voor de bibliotheekvoorziening in Heeze-Leende. De Stichting zal voor het merendeel van de diensten een contract sluiten met een regionale bibliotheekcentrale. Daartoe krijgt ze subsidie van de gemeente. De Stichting zal echter ook zelf activiteiten ontplooien. Het is de verwachting dat door de Stichting de bibliotheek meer dan in het verleden ingebed zal zijn in het sociaal-culturele en educatieve leven van de gemeente. Hierdoor kan de bibliotheek ook beter inspelen op de behoeften van de inwoners van Heeze-Leende. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Ben Pollmann, voorzitter, Kees Smedema, secretaris, Karin Eegdeman, penningmeester en Aletty Braun, lid. Het bestuur is nog niet compleet en de verschillende functies kunnen ook nog veranderen. Het bestuur heeft o.a. een vacature voor penningmeester. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter of de secretaris.