Het Coronavirus gooit roet in de Positieve Gezondheid

 

Als thema voor het jaar 2020 hadden we gekozen voor Positieve Gezondheid. Hieraan willen we diverse activiteiten gaan koppelen i.s.m. CordaadWelzijn. 

Wat verstaan we hieronder : een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert!

Positieve gezondheid kiest een invalshoek waarbij het accent niet ligt op ziekte maar op de mensen zelf, hun veerkracht en datgene wat hun leven betekenisvol maakt.

Wat is positieve gezondheid?

Positieve gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies (zie de figuur hieronder) van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zoveel mogelijk de eigen regie te voeren.

 

Meer hierover op de website van het Institute for Positive Health, https://iph.nl/

 

Echter, door de Coronacrisis is er niet veel van dit thema uitgevoerd. Of eigenlijk niets. Steeds moest de introductie tot dit thema worden uitgesteld. Nu is er een webinar gepland op 17 december.