Organisatie

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bieb bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Anton Thijs:                      voorzitter
  • Aletty Braun:                  secretaris, activiteiten Heeze en communicatie
  • Jan Snoeijen:                 penningmeester
  • Marion van Ool:             activiteiten, Sterksel
  • Ans Loffeld:                    activiteiten, Leende
  • Astrid Mimmel:              activiteiten, visie 

Het bestuur van de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende (SBHL) heeft dezelfde samenstelling.

De bestuursleden ontvangen geen beloning van beide stichtingen voor hun werkzaamheden.

RSIN:

Stichting Vrienden van de Bieb:          853534950,     

Stichting Bibliotheek Heeze-Leende: 857357463

  

Versterking bestuur uit Leende!

 

Onze bestuursleden komen uit Heeze en Sterksel. Inmiddels hebben we ook een bestuurslid kunnen aantrekken uit Leende en daar zijn we heel blij mee. 

 

Het verschil tussen de Stichting Vrienden van de Bieb en de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende

 

Het is goed om nog even stil te staan bij de rol van de Stichting Vrienden van de Bieb en het onderscheid met de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende (SBHL).

 

De gemeente heeft aan SBHL de opdracht gegeven om het bibliotheekwerk in de gemeente te organiseren. SBHL heeft als partner voor het grootste deel van het bibliotheekwerk gekozen voor Bibliotheek Dommeldal (BD). SBHL is dus de opdrachtgever voor BD en stelt in overleg met BD elk jaar een Jaarplan vast, inclusief een begroting. BD stuurt de begroting om belastingtechnische redenen rechtstreeks naar de gemeente vergezeld van een verklaring van goedkeuring van SBHL. Hetzelfde gebeurt bij de afrekening: aan het einde van het financiële jaar stuurt BD een financieel verslag aan de gemeente doch niet nadat SBHL zijn goedkeuring eraan heeft gegeven. Het zal duidelijk zijn dat gedurende het jaar er regelmatig afstemming is tussen BD, de gemeente en SBHL over de voortgang van het Jaarplan. 

Zoals gezegd, SBHL heeft verreweg het meeste bibliotheekwerk uitbesteed aan Bibliotheek Dommeldal, maar een deel van het werk zoals activiteiten (lezingen, films, etc.) en het overleg met politieke, maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties houdt ze in eigen hand. SBHL heeft een Raad van Advies samengesteld. Hierin zijn vertegenwoordigd sociaal-culturele, maatschappelijke en educatieve instellingen uit onze gemeente. Tot zover de rol van SBHL. 

 

De Vrienden hebben geen formele rol maar zijn een ondersteunende organisatie: mensen worden Vriend en Vriendin omdat ze het bibliotheekwerk een warm hart toedragen. De Vrienden betalen een bijdrage van €25 per jaar. Daarmee kan het bestuur van de Vrienden iets extra’s doen voor het bibliotheekwerk dat niet uit de subsidie wordt betaald. Het geld van de Vrienden wordt ook gebruikt als buffer om eventuele risico’s te dekken bij een “dure” activiteit. .

 

Beide organisaties hebben hetzelfde bestuur.