Anton Thijs spreekt een dankwoord aan Kees Smedema.
Anton Thijs spreekt een dankwoord aan Kees Smedema.

Afscheid van

Kees Smedema, Kunst in de Advent

 

Op 8 december vond de traditionele december-avond van de Vrienden van de Bieb plaats.

Eerst werd er afscheid genomen van Kees Smedema, die bijna 10 jaar bestuurslid was van de Stichting Vrienden van de Bieb en de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende. Hij werd toegesproken door Anton Thijs, de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bieb en de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende.

 

Vanaf 2013 werd de gemeentelijke subsidie voor de bibliotheek minder. Toen nam Annemie van Asten het initiatief tot oprichting van de Stichting Vrienden van de Bieb om het voortbestaan van de bibliotheek te ondersteunen. Kees was bij de oprichting betrokken en werd secretaris van het bestuur. In 2015 ging de subsidie nog verder naar beneden en Bibliotheek De Kempen, die destijds als regionale bibliotheek ook in Heeze een bibliotheek exploiteerde, dreigde met sluiting van de bibliotheek. In 2016 organiseerden de Vrienden een symposium in Heeze over “De toekomst van de Dorpsbibliotheek” met Job Cohen als voorzitter. Dit was een groot succes en een keerpunt voor de bibliotheek. Anton Thijs:

Luc Pruijn, directeur Bibliotheek Dommeldal, geeft een afscheidscadeau aan Kees Smedema
Luc Pruijn, directeur Bibliotheek Dommeldal, geeft een afscheidscadeau aan Kees Smedema

“In samenwerking met de Gemeente is toen besloten tot oprichting van de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende die namens en samen met de Gemeente verantwoordelijk is voor het bibliotheekwezen in onze gemeente. Bibliotheek Dommeldal werd gekozen om het professionele bibliotheekwerk in de gemeente uit te voeren. Een unieke constructie in Nederland. In deze stichting was Kees, net als bij de Vrienden, secretaris, activiteitenorganisator, websitebouwer voor de Vrienden, en de laatste zes maanden, na het plotseling wegvallen van onze voorzitter, ook nog wnd. voorzitter. Dit alles heeft geleid tot een gezonde bibliotheek in drie van de vier kernen in onze gemeente nl: Heeze, Leende en Sterksel. Alleen in Leenderstrijp hebben we nog niets."

Daarna sprak Luc Pruijn, directeur van Bibliotheek Dommeldal, een dankwoord. Hij refereerde aan de eerste contacten met Kees, die gingen over de samenwerking tussen de Bibliotheek en de Volksuniversiteit in Geldrop. Kees zat destijds in het bestuur van de Volksuniversiteit.

Tenslotte overhandigde Anton Thijs een oorkonde aan Kees waarin hij tot erelid werd benoemd.

In zijn dankwoord zei Kees o.a.:

“We hebben dit samen gedaan. Hartelijk dank aan mijn medebestuursleden. Met Aletty heb ik vele jaren goed samengewerkt, vanaf het begin. Iets later is Jan als penningmeester erbij gekomen, eerst alleen voor de penningen, maar later ook voor alle andere activiteiten die de bibliotheek doet. Marion uit Sterksel is een zeer waardevolle aanvulling, en we zoeken nog steeds een bestuurslid uit Leende! Ik laat het bestuur met een gerust hart achter. De laatste maanden zijn er twee leden bijgekomen, Anton Thijs en Astrid Mimmel. Anton is de nieuwe voorzitter. Ik ben blij dat er weer mensen klaarstaan, en ik ben vooral blij dat ze tenminste 10 jaar jonger zijn, en dus nog lang mee kunnen gaan.

De samenwerking met de gemeente is, na de eerste strubbelingen, uitstekend geweest. De wethouders Toon Bosmans en Jan de Bruijn hebben ons altijd van harte gesteund, en Ron Lavrijsen heeft vanaf het begin dit proces zeer deskundig begeleid.

(in een eerdere bijeenkomst werd Kees bedankt door wethouder Jan de Bruijn).

Ook dank aan Bibliotheek Dommeldal waar we uitstekend mee samenwerken. Onze speciale organisatie heeft het directieteam Luc, Rita en Jan wel eens wat hoofdbrekens gekost, en ook extra tijd denk ik.

Verder bedankt aan allen die op de één of andere manier hebben meegewerkt. De bibliotheek staat midden in de samenleving en daarom is de steun van alle inwoners nodig. Dan pas kan ook de bibliotheek relevant zijn voor de inwoners. Wordt Vriend!"

Daarna volgde de lezing "Kunst in de Advent" door Ingrid Gaasterland. Zij benaderde dit onderwerp op heel originele wijze en bracht de geschiedenis en de kunst uit het verleden in verband met de gebruiken van vandaag. Zij deed dit zeer boeiend en enthousiast.

Haar lezing werd afgewisseld met prachtig solo saxofoonspel door Jan van Winkel.