De bibliotheek was bijna verdwenen

Taalcafé
Taalcafé

Kunt u zich een dorp als Heeze-Leende voorstellen zonder bibliotheek?

Toch was het bijna gebeurd.

 

De bibliotheek is wat zijn inkomsten betreft voor een belangrijk deel afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Eind 2013 lag er een voorstel om het subsidiebedrag zodanig te verlagen dat sluiting van de bibliotheek in ’t Perron onvermijdelijk zou zijn. Toen is, op initiatief van Annemie van Asten, de Stichting Vrienden van de Bieb opgericht om een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening voor de gemeente te behouden. Gelukkig is toen een deel van de vermindering van de subsidie teruggedraaid en daarmee kon de bibliotheek, weliswaar voor een deel onbemand, voorlopig open blijven in ’t Perron.

  

Omdat het bleek dat veel kleinere gemeenten met dezelfde problematiek worstelen organiseerde de Stichting in april 2016 een symposium over “De toekomst van de Dorpsbibliotheek”.

Na dit druk bezochte symposium heeft de gemeente de Stichting Vrienden van de Bieb uitgenodigd om samen een visie uit te werken op het bibliotheekwerk. Hierbij werden ook sociaal-culturele en educatieve organisaties binnen de gemeente betrokken. In deze visie, die op 10 oktober 2016 unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad, werd een perspectief geboden waarbij de bibliotheek zich niet alleen met boeken bezighoudt, maar haar werkterrein verbreedt op 

sociaal-maatschappelijk en cultureel terrein met aandacht voor zaken als laaggeletterdheid, taalcafé, digitale vaardigheden, ontmoetingsplek, culturele activiteiten. Daarmee kon de Stichting Vrienden van de Bieb de gemeenteraad weer overtuigen van de waarde van het bibliotheekwerk en de bezuinigingen gingen van tafel.

Stichting Bibliotheek Heeze-Leende opgericht

Eén van de belangrijkste organisatorische veranderingen is dat een lokale Stichting Bibliotheek Heeze-Leende verantwoordelijk is voor al het bibliotheekwerk in de gemeente. Op deze manier kan er beter worden ingespeeld op de behoeften van de inwoners t.a.v. het werk van de bibliotheek. De Stichting Bibliotheek Heeze-Leende is op 6 maart 2017 opgericht met als bestuursleden Ben Pollmann, voorzitter, Kees Smedema, secretaris, Karin Eegdeman, penningmeester en Aletty Braun, lid. 

 

De keuze van een bibliotheekcentrale

 De Stichting Bibliotheek Heeze-Leende wil en kan een aantal taken niet alleen uitvoeren, daar heeft zij de expertise en de organisatie van een bibliotheekcentrale voor nodig. De Stichting Vrienden van de Bieb (de lokale stichting voor de bibliotheek was nog niet opgericht) heeft samen met de gemeente een programma van eisen opgesteld. Zowel Bibliotheek de Kempen als Bibliotheek Dommeldal werden uitgenodigd hierop een voorstel te doen. Uiteindelijk bleek het aanbod van Bibliotheek Dommeldal (met vestigingen in Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel) beter aan te sluiten bij de visie en bij de eisen van de Stichting en de gemeente. Het College van B&W heeft op 28 maart 2017 ingestemd met de keuze van de Stichting en met de consequentie dat de relatie tussen de gemeente en de Bibliotheek de Kempen eind 2017 wordt beëindigd.

Versnelde overgang naar de nieuwe situatie

Daarna is de overgang in een versnelling gekomen. Bibliotheek de Kempen besloot haar diensten reeds met ingang van 15 juli 2017 te beëindigen. Bibliotheek Dommeldal heeft, na een korte sluiting van twee weken de bibliotheek in 't Perron weer heropend op 1 aug.  

De Stichting hoopt, samen met Bibliotheek Dommeldal, tot bibliotheekwerk te komen dat meer inspeelt op de nieuwe rol zoals hierboven beschreven, o.a. door betere samenwerking met lokale organisaties op het gebied van welzijn, educatie en cultuur. Er is inmiddels een Raad van Advies gevormd met vertegenwoordigers van deze organisaties.