Doelstelling

 

Wat doen de Vrienden van de Bieb?

De Vrienden van de Bieb komen op voor de belangen van de bibliotheek ten behoeve van alle inwoners van Heeze-Leende. De bibliotheek is een centrum van informatie, ontmoeting en debat in het sociaal-culturele leven van Heeze-Leende. We beïnvloeden de politiek om de bibliotheek te blijven steunen. We organiseren lezingen en andere activiteiten over uiteenlopende onderwerpen, zo mogelijk in samenwerking met verenigingen en instellingen in de gemeente.

Het Bestuur van de Vrienden van de Bieb is tevens bestuur van de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende. Deze Stichting heeft van de gemeente de opdracht gekregen om het bibliotheekwerk in Heeze-Leende te organiseren. Zij heeft als partner voor het bibliotheekwerk gekozen voor Bibliotheek Dommeldal. De Stichting Bibliotheek Heeze-Leende geeft sturing aan de activiteiten van Bibliotheek Dommeldal ten behoeve van Heeze-Leende.

 

Wat kunt U doen?

Op de eerste plaats hopen we dat u lid bent/wordt van Bibliotheek Dommeldal. Daarnaast kunt u Vriend worden van de Bieb voor €25 per jaar. Daarmee ondersteunt u een toekomstvaste bibliotheek in Heeze-Leende. U krijgt informatie over de activiteiten van de Vrienden van de Bieb en u wordt uitgenodigd voor hun activiteiten. Elk jaar krijgt u een overzicht van het gevoerde beleid en een verantwoording van de besteding van het geld tijdens een vergadering waarvoor u wordt uitgenodigd. Het jaarverslag van de Vrienden van de Bieb over 2017 vindt u bij downloads. U kunt dan ook uw suggesties kwijt t.a.v. het beleid. Een opgave formulier voor Vriend van de Bieb, of een contact formulier als u vragen hebt, vindt u hier.